Agenda

Agenda

Actiepagina

De Rabobank Clubkas Actie 2017.

Scouting Pius XII doet dit jaar wederom mee aan de Rabobank Clubkas actie. Als klant van de Rabobank kunt u stemmen op onze vereniging in de periode 10 t/m 23 mei 2017. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële bijdrage van de Rabobank voor Scouting Pius XII wordt. Deelname aan deze actie heeft tot doel om de ontbrekende gelden voor de renovatie van de kampvuurcirkel bij elkaar te krijgen.

Uiteraard is het ook mogelijk om een financiële bijdrage te doneren, door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL32RABO0146079248 t.n.v. Scouting Pius XII onder vermelding van ‘Kampvuurcirkel’.

Bij voorbaat danken wij u voor uw stem.

Externe links

Wij proberen op onze website een goed beeld van Scouting in het algemeen en onze groep in het bijzonder te geven. Heel veel algemene informatie over Scouting is te vinden buiten onze website.

Op deze pagina proberen wij een overzicht te verstrekken van externe websites waar u deze informatie kunt vinden. Wij hebben geenszins de intentie om een allesomvattende verzameling links te (kunnen) verschaffen. Bovendien hebben wij geen invloed op de informatie die op de genoemde websites te vinden is.

 

Websites van Scouting Nederland:

Vereniging Scouting Nederland   http://www.scouting.nl 
Scoutshop   http://www.scoutshop.nl 
Scouts Online (het administratieve systeem van Scouting Nederland)   https://sol.scouting.nl
     
     
     
     
     
     
     

 

(Social) Media

Scouting Pius XII is actief op verschillende (social) media, waaronder Facebook.

Daarnaast worden er natuurlijk regelmatig foto's gemaakt van opkomsten en activiteiten. Middels deze pagina willen wij een overzicht verschaffen van deze (online) activiteiten.

zaterdag 24 februari 2018