Gebouw & Verhuur

Het Scoutinggebouw en de prachtige omgeving is het domein van onze Scouting. Het wordt gebruikt voor de eigen speltakken tijdens hun wekelijkse bijeenkomsten op maandag-, woensdag- en vrijdagavonden en op zaterdagochtend en -middag. Ook worden regelmatig grotere Scouting activiteiten georganiseerd tijdens de weekenden (in regel van vrijdagavond t/m zondagmiddag).

Vanaf 1 januari 2024 is ons Scoutinggebouw tevens het nieuwe onderkomen voor Best-4-Kids – Buitenschoolse opvang. Onze gehele accommodatie zal hiervoor gebruikt gaan worden tijdens alle doordeweekse dagen.

Mogelijk andere activiteiten in of om het gebouw beperken zich tot:

  • doordeweekse ochtenduren (alleen tijdens de schoolweken)
  • weekenden (van vrijdagavond tot zondagmiddag).

Welke opties er precies zijn, kan altijd afgestemd worden met ons verhuurteam.

We geven bij verhuur sterk de voorkeur aan activiteiten die voor jeugd- en/of jongeren bestemd zijn of die een sociaal-maatschappelijk karakter kennen. Horeca activiteiten zijn niet toegestaan!

Aangezien de Buitenschoolse opvang zowel tijdens schoolweken als ook tijdens de vakantieweken actief is, bestaat er geen mogelijkheid om onze accommodatie voor (zomer-)kampen te gebruiken.

Wij werken samen met
Stichting leergeld &
Jeugdfonds sport en cultuur