Nationale Dodenherdenking.

Nationale Dodenherdenking vindt jaarlijks in Nederland plaats op 4 mei met onder andere twee minuten (vroeger een minuut) stilte om 20.00 uur. In de oorspronkelijke opzet ging het hierbij uitsluitend om de Nederlandse Slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, maar sinds 1961 wordt officieel een ruimere definitie gehanteerd die alle Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omvat.

Ook in Landgraaf vind er jaarlijks op meerderde plekken een dodenherdenking plaats. Scouting Pius XII is daar jaarlijks bij aanwezig. In Schaesberg vind deze bijeenkomst plaats in en bij de Petrus en Paulus kerk aan de Hoofdstraat. Bij het oorlogsmonument naast de kerk worden de gevallenen herdacht. Bij de ceremonie zullen scouts de vlaggen half stok hijsen en hun medeleven betuigen. Ook staat er sinds kort elk jaar een vredesboom, waarin men vredeswensen mag hangen. Daar doen de leden van onze scouting graag aan mee om de boom te vullen. 

Onderstaande foto's zijn van 2022: 

  

Onderstaande foto's zijn van 2021 (tijdens corona):

  

Onderstaande foto's zijn van 2020 (tijdens corona): 

 

  

Onderstaande foto's zijn van 2019:

Onderstaande foto's zijn van 2018:

Onderstaande foto's zijn van 2017 en 2016: