Nationale Natuurwerkdag

Elke eerste zaterdag van November is de Nationale Natuurwerkdag.
In Limburg hebben 600 vrijwilligers wilgen geknot, omgevallen bomen verwijderd en bospaden opgeschoond.

Scouting Pius XII doet elk jaar met veel inzet en plezier mee aan dit landelijk evenement. 

2021: Dit jaar hebben we op de Brunsummerheide ons beste beentje voor gezet bij de Heikop. Bomen snoeien, jonge bomen afzagen en ruimte maken voor andere bomen om te groeien. We hebben hele jonge boompjes uitgegraven en verplaatst naar plekken waar ze beter tot hun recht komen. En het allerbelangrijkste .... we hebben door bomen te kappen een natuurlijke brandkering in het bos gemaakt, zodat bij bosbranden de Heikop enigszins veilig gesteld is van de brand. Met z'n allen, groot en klein, hebben we hard gewerkt en veel werk verzet. 

  

2019: Na jarenlang hard werken in het Kakertsbos is het dit jaar niet nodig voor ons om hier werkzaamheden te verrichten. Dus....we gaan eens wat anders doen. We welpen maken dit jaar vogelhuisjes voor in het bos. Ze krijgen uitleg van mensen van IVN over vogels en gaan aan de slag. Er wordt hard gewerkt en als de huisjes af zijn, worden ze allemaal in het Kakertsbos opgehangen voor de mussen. De oudere speltakken gaan aan het werk in Brunssum op "Park 't Plateau". Daar moet gesnoeid worden. Genoeg werk voor een hele dag. Helaas was de opkomst van leden dit jaar niet zo hoog, maar dat mocht de pret niet drukken. 

 

2018: Dit jaar zonder Jan van IKL, maar ook zonder Jan doen we allemaal ons best. Zo wordt het bos rondom het scoutinggebouw opgeruimd en zijn er o.a. walnotenbomen geplant. De jeugdleden leren zo het bos beter kennen en het respect ervoor alsmede het omgaan met de gereedschappen die je voor het onderhoud nodig hebt. Dit jaar hebben de bijen de bijzondere aandacht gekregen daar de bijen populatie aanzienlijk is geslonken en scouting Pius XII daar met haar jeugdleden iets aan wil doen. Naast het plaatsen van bij-vriendelijke struiken is er ook een bijenboom geplant zodat de bijen voldoende honing kunnen vinden om weer aan te sterken. De jeugdleden kunnen door het jaar heen de groei van de nieuwe aanplant volgen en wellicht een aantal nieuwe bijtjes verwelkomen.

 

 

2017: Voor de 7e keer doet scouting Pius XII mee aan de natuurwerkdag. Vanaf 10.00 uur s'morgens zijn de scouts en explorers in het Kakertbos bezig geweest om het bos gezond te maken. Jan Kuskens van IKL was wederom aanwezig om iedereen uit te leggen wat er gedaan moest worden en hoe je dat veilig kunt doen. Na een pauze met knakworstjes en soep sloten om 13.00 uur we welpen aan. Ook zij hebben hard gewerkt in het bos. Maar dat niet alleen.....de welpen hebben ook de knotwilgen die ze vorig jaar gepland hebben de eerste keer gesnoeid.

2016: Op de locatie Landgraaf in en bij het Kakertsbos namen ruim 50 leden van Scouting Pius XII voor de 6de keer deel aan deze werkdag met hulp en materiaal van het IKL en in het bijzonder met de hulp van Jan Kuskens ging de jeugd aan de slag. Terwijl de Scouts in het bos werkzaam waren,  hebben de welpen 10 nieuwe knotwilgen geplant. Langs onze "droge" greppel werden met een grondboor gaten gemaakt, de wilgen-staken werden schuin af gezaagd en vervolgens werden deze staken keurig op de rij gezet.

Onderstaande foto's tonen hoe enthousiast de Welpen aan de slag waren.2015: 
We hebben dit jaar hard gezaagd in het Kakertsbos nabij ons gebouw. Zagen, kappen, snoeien en opruimen. Met een grote groep leden hebben we flink wat werk verzet. Onder de begeleiding van Jan Kuskens van IKL hebben we weer een geslaagde natuurwerkdag achter de rug. En wat smaakt een kommetje soep dan lekker!