Scouting Pius XII werd op 19 september 1959 door de toenmalige kapelaan Moers van de Heilige Familie Parochie en enkele andere actieve personen opgericht. Dit gebeurde onder de naam “Verkennersgroep Pius XII”. Paus Pius XII was van 1939 tot 1958 leider van de katholieke kerk. De clubbijeenkomsten vonden plaats op de zolder van het kerkje dat toen in de Curaçaostraat lag en waren toen nog slechts toegankelijk voor jongens in de welpen- en verkennersleeftijd. Een aantal leden was afkomstig van de verkennersgroep Leenhof (gevestigd boven de lagere school, tegenwoordig de Oefenbunker), die ophield te bestaan. De eerste groepsleider was de heer Schellekens, de eerste hopman de heer Wiertz en de eerste Akela heette Verhoeven.

De groep groeide gestaag. Zo werd in 1960 de Rowanafdeling 110 opgericht, onder leiding van “chef” Bonnie. De groep floreerde en al snel groeide het aantal leden dusdanig dat er leeftijdsgroepen (speltakken) opgesplitst moesten worden. De Verkenners werden op leeftijd ingedeeld in junioren en senioren en bij de welpen ontstonden 2 hordes. In deze hoogtijdagen werden groepskampen georganiseerd (met name naar Luxemburg) waaraan steeds ruim 200 personen deelnamen. Hier waren ook de deelnemers van de meisjes Hobbyclub meegerekend, daar het hier gezamenlijke kampen betrof.

Na goede tijden komen ook mindere tijden en het ledental liep dan ook weer terug. Als gevolg hiervan werden de junior- en de senior-Verkenners weer samengevoegd. Ook de twee Welpenhordes werden weer verenigd. Toch werden er ook nieuwe speltakken opgericht, te weten de Pivo’s (1979, voor leden van 18 jaar en ouder) en later ook de Bevers (1984, voor de jongste leden). De Pivo-stam werd na 10 jaar, door een gebrek aan leden in 1989 weer opgeheven.

In 1984 werd de groep opengesteld voor meisjes, wat het ledental zeer ten goede kwam. In de laatste jaren neemt het ledental weer snel toe, en anno 2008 zijn er ongeveer 90 jeugdleden en 30 vrijwilligers actief binnen Pius XII. Najaar 2004 is er opnieuw een groep voor 18-plussers gestart onder de naam Stam. In 2010 is er een nieuwe speleenheid voor volwassen scoutingleden die de groep ondersteunen: de Plusscouts. 

zaterdag 24 februari 2018