Het gebouw (H.K.)

In haar beginjaren had de groep niet de beschikking over een eigen gebouw. Rond 1960 kocht de groep, met behulp van een lening, het stukje grond aan de Kakertsweg, waar nu het hoofdkwartier is gevestigd. Enkele actieve ouders (waaronder de heren van de Burgt, Bosch, van den Akker en Borghans) bouwden het H.K. (hoofdkwartier) in hun vrije tijd, met behulp van veelal tweedehands materiaal dat men links en rechts verzameld had. Als je een keer bij het H.K. bent moet je maar eens zoeken naar de eerste steen, daarop staat wanneer die gelegd is. Ondanks het gebruikte materiaal, verrees een gebouw dat zich mocht laten zien. Zeker gezien de prachtige ligging en de ruimte in de directe omgeving was scouting Pius XII terecht trots op haar gebouw.

Een groot nadeel van deze prachtige en rustige ligging hebben we helaas in de afgelopen jaren herhaaldelijk moeten ervaren: de inbraakgevoeligheid. In de loop der jaren werd het gebouw en de omgeving diverse malen aan de behoeften aangepast. Zo werden de kolenkachels vervangen door centrale verwarming, werd de lokaalindeling herzien en werden de keuken en de toiletten verplaatst.

Voor opslag van materialen, werd een grote zeecontainer naast het gebouw geplaatst. Dit had als extra voordeel dat deze ook direct bij het transport van de materialen naar de kampplaats gebruikt kon worden. Helaas bleek deze echter ook niet “inbraakproof” te zijn.

In 1988 werden plannen gemaakt voor een grootscheepse, gefaseerde verbouwing. Na deze verbouwing is het gebouw eind 1994 feestelijk heropend. In plaats van een houten gebouw, beschikken we nu over een (groter en functioneler) stenen gebouw met een materiaal opslag, is het toiletblok uitgebreid en beschikken we nu over een douche. Ook de verwarming is inmiddels aan de gewijzigde indeling aangepast, er is een geweldige kampvuurkuil aangelegd en een nieuw toegangspad is gerealiseerd.

Op dit moment leggen de leden van het stichtingsbestuur en de bouwcommissie de laatste hand aan de nieuwbouw welkeHet oude en nieuwe gebouw naast elkaar. in oktober 2015 tijdens een feestelijke opening werd opgeleverd.

 

zaterdag 24 februari 2018