De Rabobank Clubkas Actie

2017: Scouting Pius XII doet dit jaar wederom mee aan de Rabobank Clubkas actie. Als klant van de Rabobank kunt u stemmen op onze vereniging in de periode 10 t/m 23 mei 2017. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële bijdrage van de Rabobank voor Scouting Pius XII wordt. Deelname aan deze actie heeft tot doel om de ontbrekende gelden voor de renovatie van de kampvuurcirkel bij elkaar te krijgen.

Wilt u een bijdrage doneren, dan kan dat door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL32RABO0146079248 t.n.v. Scouting Pius XII onder vermelding van ‘Kampvuurcirkel’.

Bij voorbaat danken wij u.

zondag 22 april 2018